Arnika s.r.o
...komplexní domácí péče o nemocné a handicapované

Základní úkony

 • Odběry biologického materiálu

  odběry biologického materiálu (krev, výtěry, moč, ...)

 • Aplikace inzulinu

  aplikace inzulinu, kontroly hladiny krevního cukru, zácvik a zaučování aplikace inzulinu u nově zjištěného onemocnění

 • Aplikace injekcí

  aplikace injekcí dle ordinace lékaře

 • Aplikace hydratačních infusí

  zajištění hydratace, energetických zdrojů a léčby bolesti

 • Ošetření chronických ran

  ošetření bércových vředů, proleženin a ran (nejen pooperačních)

 • Péče o stomiky

  péče o cévky a stomie, zácvik manipulace se stomickými pomůckami pro nově operované pacienty

 • Péče o permanentní katetry

  péče o permanentní katetry (cévky)

 • Měření krevního tlaku

  měření krevního tlaku manžetovým tonometrem

 • Měření krevního cukru

  měření krevního cukru glukometrem

 • Rehabilitace

  provádění rehabilitací rehabilitačním pracovníkem (fyzioterapeutem) v domácím prostředí

 • Paliativní péče

  péče o umírající, paliativní léčba

 • Hospicová péče

  domácí hospicová léčba, ošetřovatelská péče o pacienty v terminálním stadiu života

 • Peritoneální dialýza

  provádění peritoneální dialýzy zatím pro pojištěnce Vojenské pojišťovny, Ministerstva vnitra a České průmyslové pojišťovny (s ostatními zdravotními pojišťovnami jednáme)

 • Návštěvy těhotných

  návštěvy těhotných nebo matek v šestinedělí porodní asistentkou

 • Léčba bolesti

  aplikace různých forem léčiv dle ordinace lékaře (náplasti, injekce ve frekvenci určené lékařem, ...)

 • Další úkony

  klyzma, výplachy, cévkování, laváže, ...

Agentura získala certifikát specializovaného pracoviště léčby ran od České společnosti léčby rány.

Sestry jsou vyškoleny v poskytování péče pacientům po zákrocích formou jednodenní chirurgie, v poskytování specializovaného úkonu peritoneální dialýzy a v péči o hemofylické pacienty.